analyser og rapporter

 
 

Forside

Om ansvarlig information

Kontakt

Kurser og temadage

Analyser og rapporter

Forhandlingsbistand

English

 Ansvarlig Information udarbejder analyser, rapporter, foredrag og præsentationer

Emneområder bl.a. miljø, sundhed, fødevarer, landbrug og forarbejdning, arbejdsmiljø, sociale bestemmelser, international samhandel og udvikling

Formatet kan være fra to sider til to hundrede sider. -  Men princippet er "less is more": der kan sammenfattes meget relevant information på få sider tekst. Opgaven skæres til og målrettes efter det aktuelle behov.

Udgangspunktet vil altid være fakta, videnskab, jura: Den faktiske situation her og nu - relevant statistik - økonomi - seneste videnskabelige landvindinger - den eksisterende regulering i DK og internationalt.

Der etableres en oversigt over interessenterne, hvor de forskellige aktørers politiske, organisatoriske og kommercielle synspunkter beskrives og vurderes. 

På dette udgangspunkt  opstilles en dynamisk analyse, der belyser de mulige perspektiver og  handlemuligheder.