om ansvarlig information

 
 

Forside

Om ansvarlig information

Kontakt

Kurser og temadage

Analyser og rapporter

Forhandlingsbistand

English

 


målsætning:
at yde saglig og velfunderet kursusvirksomhed, information og rådgivning, der er skræddersyet til aktuelle ønsker og behov

emnekreds bl.a.:
miljø, sundhed, fødevarer, landbrug og forarbejdning, arbejdsmiljø, sociale bestemmelser, international samhandel og udvikling

udgangspunkt:
konkret viden i form af statistik, regelsæt og rapporter fra DK, EU og de internationale organisationer (WTO m.fl.)

produkter:
kurser, temadage, gå-hjemmøder - analyser og rapporter - bistand til opklaring og forhandling med virksomheder og offentlige myndigheder i
ind- og udland

kunder:
virksomheder, myndigheder, medier, interesseorganisationer

ressourcer:
er etableret af Tage Siboni (tidl. dansk EU-forhandler, vicedirektør i Fødevare-
styrelsen m.v.) - trækker på netværk og ekspertise i ind- og udland